FÅ TILSKUD
TIL ENERGIFORBEDRINGER
PÅ BOLIGSERVICEBOGEN.DK KAN DU FÅ TILSKUD TIL ENERGIFORBEDRINGER.
Hvorfor energiforbedre?

…… og det kan du få tilskud til.Hvad kan man eksempelvis få tilskud til?

…… og meget, meget mere.Hvorfor tilskud til energiforbedringer?

I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget og CO2-udledningen.

Derfor har Energiministeren indgået en aftale med energiselskaberne i Danmark om en energispare-indsats. Energiselskaberne skal årligt sikre, at der bliver gennemført besparelser.

Aftalen trådte i kraft i 2014.
På www.boligservicebogen.dk kan du på denne baggrund ansøge om tilskud til energiforbedringer.

Sådan gør du


Du udpeger de konkrete besparelser på www.boligservicebogen.dk’s tilskudside.

Næste dag vil du modtage tilsagn om tilskud og kan gå igang.

Når arbejdet er udført, skal du indsende dokumentation herfor. Dokumentationen vil typisk være i form af regninger eller anden information om indkøb af materialer eller håndværkere.

Du indsender også på www.boligservicebogen.dk.

Når sagen er godkendt bliver tilskuddet udbetalt til dig.

Du kan altid kontakte os på telefon 72 14 88 87 eller info@boligservicebogen.dk, så hjælper vi dig igennem prosessen.

Husk!

For at du kan få tilskud, skal du ansøge om tilskud før, du køber materialer eller indgår aftale med håndværker.

Du kan kun få tilskud til den samme energiforbedring en gang.

Eksempel - efterisolering og udskiftning

Det er blevet tid til at udskifte de gamle vinduer med nye, energirigtige vinduer, samtidig efterisolere ydervæggene og lægge yderligere 150 mm isolering på loftet.

Desuden er der mange uisolerede rør i kælderen.

På www.boligservicebogen.dk ser du umiddelbart, hvor stort dit tilskud bliver.

Følgende er eksempler med opvarmning via olie- eller gasfyr samt via fjernvarme.

Forbedring af bygningsdele Energitilskud olie- eller gas-fyr i huset Energitilskud fjernvarme i huset
Udskiftning af 22 m² vinduer til energiklasse A vinduer 1851 kr. 1234 kr.
Efterisolering af 95 m² ydervæg uden isolering 2138 kr. 1425 kr.
Efterisolering af 125 m² tagkonstruktion 1181 kr. 768 kr.
Isolering af varmerør i kælder, 25 meter 1845 kr. 1230 kr.
Forventeligt samlet tilskud 7015 kr. 4677 kr.


Udpeg de aktuelle energiforbedringer ind på boligservicebogen.dk, det er vigtigt at du laver en ansøgning inden du køber materialer eller håndværkere til at udføre din forbedringer.